Offras kvinnorna när det sparas i vården? Vill fler sluta för att arbetsmiljön försämras?

Arrangör: SKPF Pensionärerna

Dag: 5/7 2018, 10:00–11:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Äldre

Ämnesområde 2: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H538

Platsbeskrivning: Äldreforum

Kvinnor dominerar i antal i alla tre berörda grupper inom vård och omsorg: omsorgsbehövande äldre, anhöriga omsorgsgivare och anställda inom äldreomsorgen. De påverkas särskilt av äldreomsorgens åtstramningar och organisatoriska förändringar. Och effekterna är dålig hälsa, låg lön och låg pension.
Medverkande: Marta Szebehely, Socialhögskolan Stockholms universitet
Eleonor Wikman, SKPF

Grönt evenemang: Ja

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Artur Ringart

News55.se

0705-100420