Hur kan arbetsplatsen bidra till en bättre hjärnhälsa?

Arrangör: Folkhälsomyndigheten

Dag: 3/7 2018, 10:30–12:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Sysselsättning/arbetsmarknad

Språk: Svenska

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Platsbeskrivning: Hälsodalen, Labbet

Det finns allt mer kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar oss på olika sätt. Fysisk aktivitet är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. Hur kan vi skapa arbetsplatser som främjar fysisk aktivitet och en god hjärnhälsa?
Medverkande: Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Pia Lindeskog, utredare, Folkhälsomyndigheten
Maria Ekblom, docent, med dr i neurovetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Charlotta Edenvik, fd arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen, Kundtjänst i Karlskoga
Elof Hansjons, ordförande i personalutskott, Södertälje kommun (S)
Anna Bergsten, jurist, expert arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv
Markus Furuberg, förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR
Gabriella Ahlström, Moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.halsodalen.se

http://www.folkhalsomyndigheten.se

Mona Lakso

Folkhälsomyndigheten

0706-899786

mona.lakso@folkhalsomyndigheten.se