Minska fallolyckor i arbetet med rätt fallkompetens

Arrangör: AFA Försäkring, Svenska Judoförbundet

Dag: 2/7 2018, 10:00–17:00

Typ: Mötes- och debattplats

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: Cramérgatan, H304

Platsbeskrivning: AFA Försäkrings monter

Den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor och varje år drabbas 11 000 personer. Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern. Bland personalgrupper inom vård, skola och omsorg är olyckorna vanligast. Hur kan dessa olyckor kan förebyggas med rätt fallkompetens?

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/ovriga-event/almedalen/besok-var-monter/

https://www.afaforsakring.se/fallkompetens

http://judo.se/fallprevention/fallkompetens/

Camilla Hagblom

Projektledare

AFA Försäkring

0733-664842

camilla.hagblom@afaforsakring.se

Camilla Kinnarinen

Seminarieansvarig

AFA Försäkring

0708-164021

camilla.kinnarinen@afaforsakring.se