Patienter, pinnar, pengar eller patientcentrerad vård – vad är vilja, vad är snack?

Arrangör: Lumell

Dag: 6/7 2018, 10:30–11:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Kinbergs plats 8

Platsbeskrivning: Psykisk Hälsa Huset

Vad hoppas politiken att vården ska göra? Vad vet vården om sina resultat? Är patienterna nöjda? Kan man ge ekonomiskt effektiv vård och samtidigt ha nöjda patienter? Vad händer med tilltron till vården när personalen flyr och mår dåligt?
Medverkande: Susanne Nordling, Oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting, 3:e vice ordförande i Solna kommunfullmäktige, (MP)
Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet
Niklas Huss, Länsförsäkringar

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://play.quickchannel.com/qc/?id=au63w3

Förtäring: Nej

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/

Lotta Jernström

SKL

08-4527704