Hur kan vi inkludera fler i arbetslivet genom universellt utformade arbetsplatser?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, Akademikerförbundet SSR, Vasakronan, Randstad, Sveriges företagshälsor, Swedavia

Dag: 2/7 2018, 12:00–12:50

Typ: Workshop

Ämnesområde: Sysselsättning/arbetsmarknad

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Platsbeskrivning: Delaktighetsforum 2 tr

Hur kan arbetsplatser utformas så att personer med språksvårigheter, med ohälsa eller med funktionsnedsättning, lättare ska kunna få jobb? Kan vi skapa förutsättningar för att ta tillvara människors olikheter på ett sätt som gynnar arbetsplatsens verksamhetsmål? Bidra med dina erfarenheter!
Medverkande: Mikael Klein, Moderator, Funktionsrätt Sverige
Markus Furuberg, Förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR
Cecilia Söderström, Chef HR, Vasakronan AB
Anki Elken, Public Affairs - Head of Sustainability, Randstad Sweden
Peter Munck, VD, Sveriges Företagshälsor
Tove Möller, Diversity, Equality, Inclusion and CSR, Swedavia AB

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Syntolkning , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.funktionsratt.se

Mikael Klein

Intressepolitisk chef

Funktionsrätt Sverige

0704-807166

mikael.klein@funktionsratt.se

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

Funktionsrätt Sverige

0708-854265

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se