Arkitekturforskning - så får vi innovationer att leva vidare

Arrangör: Urbio, Warm in the Winter

Dag: 3/7 2018, 12:00–12:50

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 16A

Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården

Hur kan praktiknära forskning utgöra en katalysator för att få oss att nå längre. Vad krävs för att våra innovationer ska bli byggda och tillämpade i vardagliga projekt, och hur kan även mindre arkitektkontor inspireras till forskning och bidra med sin spets?
Medverkande: Liza Yngström, samhällsplanerare, WSP (tidigare Gällivare kommun)
Robin Rushdi Al-Salehi, hållbarhetsförvaltare, Hemsö
Emma Simonsson, landskapsarkitekt, Urbio
Björn Ekelund, planerare och arkitekt, Warm in the Winter
Linda Pettersson, landskapsarkitekt, moderator, Urbio

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.arkitekt.se

Förtäring: Ja

http://www.urbio.se

http://www.warminthewinter.se

Linda Pettersson

Urbio AB

0730-429539