Varför behöver samhället företagshälsovård?

Arrangör: Svenska Företagsläkarföreningen, Sveriges Företagshälsor

Dag: 3/7 2018, 16:30–17:20

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Slottsterrassen 6

Platsbeskrivning: Läkarförbundet

Preventivt folkhälsoarbete är den bästa åtgärden för allas framtida hälsa. Sverige behöver investera i fungerande hälsovård där människor bor och verkar. Just nu saknas detta då arbetsgivare och arbetstagare inte har samhällets stöd med detta arbete. Varför behövs företagshälsovård åt alla??
Medverkande: Ove Andersson, andre vice ordförande, Sveriges Läkarförbund
Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor
Lars Hansson, arbetsmedicinspecialist, SFLF:s styrelse, Svenska Företagsläkarföreningen

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Lars Hansson

SFLF, Sv.Företagsläkarföreningen

0705-987921

lars.arbetsmedicin@gmail.com

Peter Munck af Rosenschöld

Sveriges Företagshälsor

peter.munck@foretagshalsor.se