En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel

Arrangör: Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening

Dag: 3/7 2019, 16:00–17:00

Typ: Debatt

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Platsbeskrivning:

Vad har vi lärt oss av introduktionen av de biologiska läkemedlen och hur använder vi bäst den kunskapen i en era av nya, avancerade, målinriktade terapier? Hur ökar vi jämlikheten i vården? Har vi råd att behandla alla?
Medverkande: Cecilia Carlens, Ordförande, Svensk Reumatologisk Förening
Lotta Håkansson, Ordförande, Reumatikerförbundet
Marie Morell, Ordförande för sjukvårdsdelegationen, SKL
Thomas Lindén, Chef, avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
Boel Mörck, Moderator, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Niklas Hedberg, Chefsfarmaceut, TLV
Anders Henriksson, Regionråd, Region Kalmar
Göran Löfqvist, Distriktsordförande, Reumatikerförbundet Gotland

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.svenskreumatologi.se

https://www.reumatikerforbundet.org/

Nina Unesi

Pressekreterare

Reumatikerförbundet

nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Emma Tuominen

Koordinator

Svensk Reumatologisk Förening

koordinator@svenskreumatologi.se