Är vår demokrati hotad?

Arrangör: Sveriges riksdag

Dag: 1/7 2019, 12:00–12:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Demokrati

Ämnesområde 2: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Korsgatan 4

Platsbeskrivning: Länsstyrelsens nedre trädgård

Vår tid kännetecknas av snabba förändringar tekniskt, politiskt och socialt. Större delar av våra liv blir digitala, fler förtroendevalda upplever hot mot sitt politiska engagemang och ett osäkert omvärldsläge gör att försvaret stärks. Vilka utmaningar står demokratin inför - tar vi den för given?
Medverkande: Andreas Norlén, talman, Sveriges riksdag
Micael Bydén, överbefälhavare, ÖB, Försvarsmakten
Brit Stakston, mediestrateg och digital specialist
Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Sharon Jåma, moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.riksdagen.se

Lena Parkvall

Sveriges riksdag