Hur skapar vi en likvärdig skola för alla?

Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet

Dag: 1/7 2019, 10:00–11:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Utbildning

Ämnesområde 2: Barn/ungdom

Språk: Svenska

Plats: Hamnplan, H231

Platsbeskrivning: Skolgården

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Hur skapar vi en likvärdig skola av hög kvalitet med en skolmiljö som är tillgänglig, stödjande och där studiero och trygghet råder för alla? Vilken sorts ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet?
Medverkande: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
Mattias Ragert, Moderator/presschef, Skolverket

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.facebook.com/SPSMsverige/

Förtäring: Nej

Emelie Hedberg

Specialpedagogiska skolmyndighet

0703-785877

emelie.hedberg@spsm.se

Ulrica Emteryd Giltze

Skolverket

0733-773273

ulrica.giltze@skolverket.se