Vilka vägar finns till ett hållbart flyg?

Arrangör: GKN Aerospace, Aerospace Almedalen

Dag: 2/7 2019, 14:00–14:50

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Infrastruktur/kommunikationer

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen 4.4

Platsbeskrivning: Aerospace Almedalen

Det globala flygandet har ökat oavbrutet de senaste decennierna. Alla prognoser pekar på en fortsatt tillväxt? Hur kan vi möta klimatutmaningarna inom flygbranschen?
Medverkande: Tomas Grönstedt, Professor, Chalmers
Lorentz Tovatt, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Karin Klingenstierna, moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.aerospacealmedalen.se/

Hannes Borg

Public Affairs Manager

Aerospace Almedalen

hannescarl.borg@gknaerospace.com