Hur skapar vi en megaregion som ökar vår innovations- och attraktionskraft på en global arena?

Arrangör: Göteborgs Stad

Dag: 3/7 2019, 09:15–10:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H551

Platsbeskrivning: Strandvägen mittemot Almedalsparken

Med utgångspunkt i en OECD-rapport, varför behövs en megaregion över lands-och regiongränser? Vilken roll spelar städer, regioner, näringsliv och universitet för en utveckling av en funktionell megaregion och hur ser vägen dit ut? Hur bidrar en megaregion till Sveriges attraktionskraft?
Medverkande: Fredrik Hörstedt, vice rektor, Chalmers
Maria Strömberg, moderator, BRG
Sofie Hæstorp Andersen, regionsformand, Region Hovedstaden Danmark
Christel Nicolaysen, parlamentsledamot, (FDP) Hamburgs delstatsparlament, Tyskland
Ninni Löwgren, avdelningschef, Market Entry & Business Development, Tysk-Svenska Handelskammaren
Axel Josefson, kommunalråd, (M) Göteborgs Stad
Jenny Broman, kommunalråd, (V) Göteborgs Stad
Siv Henriette Jacobsen, tf Borgmästare, Østfold fylkeskommune Norge
Denis Begic, ledamot, (S) Riksdagen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Förtäring: Ja

https://vastsvenskaarenan.se/

http://www.stringnetwork.org

http://westernscandinavia.org

Maria Strömberg

Business Region Göteborg

Marianne Dige Svenningsen

STRING