Hållbara attraktiva städer är Sveriges främsta konkurrensfördel – hur skapar vi dem?

Arrangör: Västsvenska Arenan

Dag: 1/7 2019, 09:15–10:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H551

Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken

Regeringen har tillsatt en riksarkitekt som ska arbeta med de arkitekturpolitiska målen från nationellt håll. Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetet med att skapa attraktiva, hållbara städer? Vad visar forskningen och vad säger medborgarna, det offentliga och näringslivet?
Medverkande: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket
Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad
Anna-Johanna Klasander, forskningschef, White
Gunilla Grahn-Hinnfors, moderator, Västsvenska Handelskammaren
Ulrika Bokeberg, Kollektivtrafik- och infrastrukturchef, VGR
Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Förtäring: Nej

https://vastsvenskaarenan.se/

Ingrid Pousard

Västsvenska Arenan

0734-281119

ingrid.pousard@vastsvenskahandelskammaren.se

Anastasia Johansson

Västsvenska Arenan

0703-305471

anastasia.johansson@vastsvenskahandelskammaren.se