Innovationsångest? När digitaliseringen driver upp innovationsbehovet måste ditt ledarskap förändras

Arrangör: Centigo

Dag: 1/7 2019, 13:00–14:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: Teaterskeppet, fartyg

Platsbeskrivning: Visby hamn

Den snabba förändringstakten driver på behovet av innovation. Vad krävs för att lyckas? Är det ny teknik, kundinsikter eller kreativa chefer som avgör utvecklingstakten?
Medverkande: Beata Wickbom, moderator, HejDigitalt
Johan Waller, grundare, Centigo
Hélène Barnekow, CEO, Microsoft Sverige
Göran Lindsjö, AI Advisor, Governo AB
Peter Graf, CEO, Tiohundra

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.centigo.se

Emma Orthén

Projektledare

Centigo

0702-253869

emma.orthen@centigo.se

Jonas Ekman

Rådgivare

Centigo

0700-837403

jonas.ekman@centigo.se