E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park, Doktor.se

Dag: 2/7 2019, 08:00–08:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Platsbeskrivning:

Vården är svårtillgänglig för e-hälsoföretagen. Ska vården utveckla tjänster som liknar sådana som redan finns? Hur ska resurserna användas på bästa sätt? Vilka krav kan och bör vi ställa på e-hälsobolagen?
Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, (S), Regeringen
Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, (S), Regeringen
Ulf G Andersson, vd, Medeon science park
Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa, SKL
Ylva Sandström, Distriktsläkare, ordförande, Distriktsläkarföreningen Stockholm
Martin Lindman, vd, Doktor.se
Christina Kennedy, Moderator, chefredaktör, Dagens Medicin
Fredrik Björkman, Reporter, Di Digital

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.dagensmedicin.se/dm-play

Förtäring: Ja

http://www.dagensmedicin.se

Charlotta Kjellberg

Projektledare

Bonnier News AB

charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se