Kommunernas största utmaningar under nästa decennium

Arrangör: Gaia Leadership

Dag: 2/7 2019, 09:40–10:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Innovation

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: B22

Sveriges kommuner står inför omfattande förändringar de kommande åren. Hur skapas innovationskraft för att åstadkomma hållbar transformation, hur hitta nya smarta arbetssätt. Vilka faktorer och vägval är viktiga för att ligga i framkant, med utgångspunkt från kommunernas nya förutsättningar?
Medverkande: Anita Hagelin, Partner, Gaia Leadership
Harald Klefbom, Partner, Gaia Ledarskap
Malin Aronsson, Kommundirektör, Gisslaved
Mikael Lekfalk, Kommundirektör, Luleå

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://Gaialeadership.se

Sandra Rosén Larsson

Partner

Gaia Leadership AB