Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron - den hållbara lösningen för nya spår till Europa

Arrangör: Malmö stad - en del av Öresundshuset

Dag: 2/7 2019, 10:00–10:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Infrastruktur/kommunikationer

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 1

Platsbeskrivning: Öresundshuset

För att möta Sveriges klimatmål och utmaningar kring hållbara transporter krävs klimatsmarta lösningar. En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn bidrar till ett hållbart transportsystem för gods, efterfrågat av industri, politik och opinion. Öresundsmetron är en grön investering för hela Sverige!
Medverkande: Helena Gellerman, Ledamot, (L), Riksdagen trafikutskottet
Jasenko Omanovic, Ledamot, (S), Riksdagens trafikutskott
Simon Chrisander, Kommunalråd, (L) Malmö stad
Peter Fellman, chefredaktör, Dagens Industri
Alexander Schenk, Head of Office, Europeiska Investeringsbanken (EIB)
Tomas Kåberger, Professor och ledamot, Klimatpolitiska rådet
Anna Lindén, Moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.facebook.com/oresundshuset

Förtäring: Nej

http://www.malmo.se

http://www.oresundsmetro.com

Maria Bredin

Samhällsstrateg

Malmö stad

0733-584567

maria.bredin@malmo.se

Gunilla Konradsson

Malmö stad

0733300309

gunilla.konradsson@malmo.se