Delaktighet för MS-patienten – ett lagkrav men långt ifrån verkligheten

Arrangör: Merck

Dag: 1/7 2019, 11:30–12:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Biskopsgatan 1A

Platsbeskrivning: Biskopsvillorna

Patientlagen var tänkt att stärka patientens rätt och möjligheter att vara delaktig i vården av sin egen sjukdom men vi kan idag se att många MS-patienter inte får kunskap om vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Vad beror detta på och hur kommer vi framåt?
Medverkande: Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet
Mattias Millbro, Ordförande, Ung med MS
Jesper Petersson, Neurolog och ordf NPO
Anders Ekholm, Senior Advisor, Inst för framtidsstudier
Christine Lorne, Sjukvårdspol talesperson i region Stockholm, Centerpartiet
Kristina Nilsson, Vice ordförande i socialutskottet, Socialdemokraterna
Göran Stiernstedt, Moderator, Rud Pedersen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

Fredrik Lundgren

Rud Pedersen Public Affairs