Strömavbrott – effektbrist i kraftnätet

Arrangör: Swedegas, Energiforsk

Dag: 2/7 2019, 10:00–11:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 2

Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren

Sverige har problem med effektiviteten i elnätet. Det märks genom att industrisatsningar runtom i landet skjuts på framtiden. En effektbrist riskerar att slå hårt mot den elintensiva industrin och i förlängningen mot jobb, export och välstånd. Hur kan detta undvikas?
Medverkande: Linda Flink, expert energi och klimat, Svenskt Näringsliv
Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers
Hans Kreisel, koncernchef, Swedegas och Weum
Lotta Olsson, riksdagsledamot Näringsutskottet, Moderaterna
Monica Haider , riksdagsledamot Näringsutskottet, Socialdemokraterna
Anna Wallentin, avdelningschef, Energigas Sverige
Markus Wråke, moderator, VD, Energiforsk

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Saila Horttanainen

Chef Kommunikation och Hållbarhet

Swedegas

saila.horttanainen@swedegas.se

Andrea Stuart

Almedalssamordnare

Prime

andrea.stuart@swedegas.se