Hur miljövänliga är elfordon? Kan ett livscykelperspektiv ge oss svar?

Arrangör: Swedish Life Cycle Center, Svensk plattform för livcykelperspektivet

Dag: 2/7 2019, 14:30–15:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Forskning

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Teaterskeppet, fartyg

Platsbeskrivning: Miljö & Utvecklings arena

Vissa hävdar att elfordon inte är miljövänliga, andra att det är enda vägen framåt. Ny teknik kan gynna ett hållbarhetsmål men stå i direkt konflikt med ett annat. Förvirringen hos konsumenter och beslutsfattare är stor.
Medverkande: Anders Nordelöf, LCA-forskare, Chalmers tekniska högskola och Swedish Electromobility Center
Mia Romare, Expert på kritiska material och batterier, IVL Svenska Miljöinstitutet
Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar samt ordförande för Swedish Life Cycle Center
Cecilia Wendin, Projektledare, Stena Metall R&D
Joakim Thorneus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Per-Olof Arnäs, Moderator, Chalmers tekniska högskola
Annika Ramsköld, Hållbarhetschef, Vattenfall

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.youtube.com/watch?v=8Hz_-qG-7XU

Förtäring: Ja

https://www.lifecyclecenter.se/

Jenny Lagergren

Projektledare

Swedish Life Cycle Center

0733-346873

jenny.lagergren@chalmers.se

Sara Palander

Föreståndare

Swedish Life Cycle Center

0723526125

sara.palander@chalmers.se