Extremism – ett långsiktigt hot mot demokratin

Arrangör: Säkerhetspolisen

Dag: 2/7 2019, 08:00–08:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Demokrati

Ämnesområde 2: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Platsbeskrivning: Oscarssalen

De senaste åren har extremistmiljöernas verksamhet förändrats. Hur ser det långsiktiga hotet mot demokratin ut? På vilket sätt verkar extremistmiljöerna för att förändra samhällsordningen - och varför? Vad krävs för att stoppa tillväxten i extremistmiljöerna?
Medverkande: Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
Linda Staaf, chef underrättelseenheten, Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.sakerhetspolisen.se

Förtäring: Ja

http://www.sakerhetspolisen.se

Sofia Hellqvist

pressekreterare

Säkerhetspolisen

Gabriel Wernstedt

pressekreterare

Säkerhetspolisen