Hur ska vi lyckas med omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle om energin inte når fram?

Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset

Dag: 3/7 2019, 13:30–14:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Infrastruktur/kommunikationer

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 1

Platsbeskrivning: Öresundshuset

Medan samhället håller på att ställa om till fossilbränslefri uppvärmning, produktion och transporter, riskerar kapaciteten att överföra energin till Sveriges storstadsområden vara otillräcklig - trots att Sverige producerar tillräckligt med förnyelsebar energi. Hur kan överföringskapaciteten ökas?
Medverkande: Anders Carlsson Jerndal, Vd, Pågen AB
Per Eckemark, Divisionschef Nät, Svenska kraftnät
Tomas Kåberger, Professor, moderator, Klimatpolitiska rådet
Gustav Hemming, regionråd och ordförande i tillväxt och regionplanenämnden, (C) Region Stockholm
Louise Eklund, regionråd och regionala utvecklingsnämndens vice ordförande, (L) Region Skåne
Mätta Ivarsson, gruppledare, (MP) Region Skåne

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: http://www.facebook.com/oresundshuset

Förtäring: Nej

http://www.skane.se

Thomas Nilsson

Utvecklingsstrateg

Region Skåne

thomas.j.nilsson@skane.se

Karin Swensson

Utvecklingsstrateg

Region Skåne

karin.swensson@skane.se