De fick 40 miljarder – vad fick vi? Vad får vi för forskningspengarna?

Arrangör: Stiftelsen för strategisk forskning, Patent- och registreringsverket

Dag: 2/7 2019, 11:00–12:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Forskning

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Platsbeskrivning: Lokal Vall, övre plan

Drygt 40 miljarder kronor av våra skattepengar går till svensk forskning varje år. Men vad blir samhällsnyttan av forskningen? Hur mäts den? Vad finns det för incitament för forskare att nyttiggöra forskningen? Går det att kombinera grundforskning med nytta? Borde staten satsa mer på nyttiggörande?
Medverkande: Agenta Richter Dahlfors, professor, Karolinska Institutet
Danielle Lewensohn, forskare
Donnie Lygonis, affärsutvecklingscoach, Kungliga Tekniska Högskolan
Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Peter Strömbäck, gd, Patent och registreringsverket
Fredrik Hörstedt, vice rektor, Chalmers
Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordf Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, (m)
Mats Berglund, riksdagsledamot, (mp)
Patrik Hadenius, moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://strategiska.se

Förtäring: Ja

http://strategiska.se

http://prv.se

Sofie Pehrsson

kommunikationsstrateg/vetenskapsredaktör

SSF

sofie.pehrsson@strategiska.se

Oscar Dieden

kommunikatör

PRV

Oscar.Dieden@prv.se