Digital hälso- och sjukvård – Myter och sanningar

Arrangör: Forum för Health Policy

Dag: 3/7 2019, 10:15–12:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Platsbeskrivning: Hälsodalen, Labbet

Innovativa digitala lösningar är nödvändiga för att klara utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Såväl patienternas som personalens vardag kan göras smidigare med digitala verktyg, men var gör digitaliseringen som mest nytta, vilka är de verkliga behoven och fokuserar debatten på rätt saker?
Medverkande: Cecilia Karlsson, Digitaliseringsstrateg, Region Värmland
Mårten Blix, Forskare, IFN
Johan Assarsson, VD, Inera
Patrik Sundström, Programansvarig eHälsa, SKL
Johanna Hultcrantz, Produktchef, Cambio
Richard Grönevall, VD, Carmona
Margareta Danelius, Tillträdande chefläkare, Capio Sverige
Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Boel Mörck, Områdeschef och medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Katarina Tullstedt, Datainspektionen
Anne Carlsson, Moderator, Reformklubben

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/forumforhealthpolicy/

Förtäring: Ja

http://www.healthpolicy.se

Anna Forsberg

Forum för Health Policy

anna.forsberg@healthpolicy.se