Att bygga billigt är dyrt. Att bygga långsiktigt är billigt.

Arrangör: Sweco Architects

Dag: 2/7 2019, 14:00–14:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Ekonomi

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 16A

Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården

Klimatförändring står för dörren och vi behöver en ekonomi som stärker vårt byggande mot hållbara och klimatsäkra bostäder. För att lyckas måste vi inte bara titta på byggregler och standarder utan även hur våra ekonomiska regler styr kalkyl och ekonomisk hållbarhet.
Medverkande: Kajsa Crona, praktiserande arkitekt, bostadsstrateg, professor i Boendets arkitektur, Sweco architects/ Chalmers
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare verksam på KTH
Kurt Eliasson, ordförande kommitten för Modernare byggregler, Regeringskansliet
Jack Lindgren, praktiserande arkitekt, Sweco architects

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.sweco.se

http://www.chalmers.se

Kajsa Crona

Sweco Architects AB