Agenda 2030 och hållbar stadsutveckling – från ord till handling

Arrangör: Skanska, MTR Nordic, WSP Sverige, Scania, Stockholms Handelskammare

Dag: 2/7 2019, 11:00–11:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Byggande

Språk: Svenska

Plats: Rostockergränd 4

Platsbeskrivning: Skanskas Trädgård

Med utgångspunkt i FNs globala mål vill vi skapa möjligheter till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Hur skapar vi integrerade, hållbara och trygga städer?
Medverkande: Anna Bellman, Moderator, Bellacom AB
Erik Pelling, Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
Helene Hellmark Knutsson, Vice ordförande näringsutskottet, Socialdemokraterna
Mark Jensen, VD, MTR Nordic
Magnus Meyer, VD WSP Europé, WSP
Sofie Jonsson, Projektledare, Skanska
Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockholms handelskammare
Jonas Kempe, Marknadsdirektör och vice VD, Nobina

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.activitybasedcity.se

Sofie Jonsson

Projektledare

Skanska

sofie.jonsson@skanska.se

Sofie Feuk

Kommunikatör

Skanska

sofie.feuk@skanska.se