Hur mäter vi rätt, och styr klokt mot ett hållbart samhälle?

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Dag: 3/7 2019, 14:45–15:30

Typ: Samtal

Ämnesområde: Forskning

Ämnesområde 2: Demokrati

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 1

Platsbeskrivning: RISE trädgård, Wisby Creative Center, trädgården, Strandgatan 1

Idag saknas utveckling av samlad kunskap kring hur man mäter effekter och utvärderar värden av samhällsåtgärder som görs för att styra mot en mer hållbar samhällsutveckling.
Medverkande: Kristina Person, Global Utmaning
Tom Andersson, Kommunalråd, Borås stad
Anna-Johanna Klasander, Forskningsansvarig, White Arkitekter
Håkan Cavenius, RISE

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://ri.se

Pernilla Klüft

Projektledare

RISE

0707-344597

pernilla.kluft@ri.se

Niklas Jälevik

Presschef

RISE

010-5165548

niklas.jalevik@ri.se