Vad innebär teamets olika kompetenser för en personcentrerad, kunskapsbaserad och säker vård?

Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening

Dag: 3/7 2019, 09:00–11:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Grafikens Hus, Ryska gränd 18

Platsbeskrivning: nedre salen

Vården behöver olika kompetenser i fungerande team, i partnerskap med patienterna.Vilken roll spelar rätt kompetens för införandet av en kunskapsbaserad vård? Vad krävs för att vården ska vara både kunskapsbaserad och säker och hur påverkar kompetensförsörjningen patientsäkerheten?
Medverkande: Oili Dahl, vice Ordf, Svensk sjuksköterskeförening
Torie Palm Ernsäter, Moderator, Svensk sjuksköterskeförening
Karin Haby, Dietist, Ledamot, Dietisternas riksförbund
Ida Kåhlin, Arbetsterapeut, Ordf, Sveriges Arbetsterapeuter
Britt Skogseid, Överläkare, Ordf, Svenska Läkaresällskapet
Christine Lorne, Gruppledare Hälso- o sjukvårdsnämnden, (C) Region Stockholm
Charlotta George, Chief nurse officer, Socialstyrelsen
Cecilia Winberg, Fysioterapeut, vice Ordf, Fysioterapeuterna
Mattias Millbro, Spetspatient
Hanna Svensson, Spetspatient

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.swenurse.se

Torie Palm Ernsäter

sakkunnig kvalitet-o vårdutveckling

Svensk sjuksköterskeförening

0706-222435

torie.ernsater@swenurse.se