Hur kan kunskap kring människans hälsa och friskhet användas för att motverka åldersfattigdom?

Arrangör: SeniorVärlden ideell förening

Dag: 1/7 2019, 17:00–17:30

Typ: Samtal

Ämnesområde: Forskning

Ämnesområde 2: Utbildning

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H538

Platsbeskrivning: SeniorVärlden, Arenan för erfarna tankar/Tält News55

Hälsa är detsamma som välstånd. Landet står inför stora utmaningar i samband med den ökade andelen äldre i samhället.
Medverkande: Petter Ahlström, Generalsekreterare, SeniorVärlden
Göran Lindahl, Doc., Chalmers
Börje Bjelke, Prof., Oslo universitet
Johan Bornebusch, Innovationsledare, Verklighetslabbet
Ingmar Skoog, Prof., Göteborgs universitet

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

Petter Ahlström

PhD, Generalsekreterare

SeniorVärlden ideell förening

0730-404346

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Liberta Mehmedi

Projektledare

SeniorVärlden ideell förening

070-7443182

liberta.mehmedi@seniorvarlden.com