Starka och smarta elnät – ett måste för svensk konkurrenskraft

Arrangör: ABB AB

Dag: 1/7 2019, 13:00–14:00

Typ: Debatt

Ämnesområde: Digitalisering

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 5

Platsbeskrivning: ABB:s lokal på Hästgatan

Ska trånga elnät få fortsätta stoppa företagsetableringar? Idag drabbas städer, imorgon drabbas landet Sverige. Vill vi vara ett konkurrenskraftigt, elektrifierat och fossilfritt land behöver vi kraftsamla, utmana och samarbeta. Problemet är konstaterat, nu ser vi till att hitta lösningarna!
Medverkande: Jenny Larsson, Sales & Marketing Manager, ABB AB
Pia Brantgärde Linder, Senior Vice President Northern Europe, ABB AB
Anja Alemdar, Enhetschef för Politik och Kommunikation, Energiföretagen
Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio
Saira Alladin, Business Unit Manager Power Systems, Sweco
Tomas Kåberger, Affilierad professor i förnybar energi,, Chalmers
Anders Täljebäck, Kommunalråd, ordf Kommunstyrelse, Västerås Stad (S)
Patrik Engström, Riksdagsledamot, (S)

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://abb.se

Björn Sandberg

ABB AB

Elin Glimberg

Content Project Manager

ABB AB