E-hälsans ekohjul snurrar allt fortare – hur får vi med patienten i utvecklingsarbetet?

Arrangör: CGI, CompuGroup Medical, Cambio CDS, InterSystems, FRISQ

Dag: 3/7 2019, 10:15–11:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: Södra kyrkogatan 11

Platsbeskrivning: Häggska Huset, Södra Kyrkogatan 11 (Stora torget) Visby

När sjukvården nu ställer om mot en utbyggd primärvård är tanken att vården ska utgå från den enskildes perspektiv mer än idag. Hur kan aktörerna i e-hälsans ekosystem samverka för att stödja utvecklingen av en mer personcentrerad vård - i linje med intentionerna i utredningen om god och nära vård?
Medverkande: Göran Hägglund, moderator, tidigare partiledare och socialminister
Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet
Carl Jarnling, enhetschef invånartjänster, eHälsomyndigheten
Emma Spak, ansvarig Nära vård, SKL
Kristina Niemi, kanslichef, Neuroförbundet
Laura E Björnström, styrelseledamot, Sylf (Sveriges yngre läkares förening)
Pär Hommerberg, Riksförbundet HjärtLung
Leif Tüll, vd, CompuGroup Medical Sverige

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

Lena Lindqvist

InsideEdge Communication