Parkering eller bostäder?

Arrangör: Naturskyddsföreningen

Dag: 2/7 2019, 13:20–14:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Klimat/miljö

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Platsbeskrivning: Uteserveringen

Parkering står för en avsevärd del av byggkostnaderna. Parkeringsutbudet påverkar kraftigt trafiken i större tätorter. Idag finns ingen fungerande marknad för parkering utan den är nästan alltid subventionerad. Hur påverkar det bostadspriser, stadsmiljöer och möjligheten att bygga nya bostäder?
Medverkande: Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm
Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling, Hyresgästföreningen
Alexander Ståhle, tekn. dr stadsbyggnad och vd, Spacescape
Johanna Sandahl, ordförande, moderator, Naturskyddsföreningen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://www.naturskyddsforeningen.se/

Josefina Bäckström

Naturskyddsföreningen