Sverige ska bli fossilfritt samhälle 2045. Med energi i fokus, hur når vi dit?

Arrangör: Energiföretagen Sverige

Dag: 4/7 2022, 08:00–17:00

Typ: Träffpunkt

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: S:ta Katarinagatan 6

Platsbeskrivning: Klosterlängan

Klimatomställningen är ytterst en energifråga, där fossil energi behöver ersättas med fossilfri. Jobb och välfärd påverkas av tillgången på energi och förändringar i vår omvärld visar på energifrågors betydelse för säkerhet, konkurrenskraft och försörjning.

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://www.energiforetagen.se/

Efwa Nilsson

Energiföretagen Sverige

0701644441

efwa.nilsson@energiforetagen.se

Hannes Borg

Energiföretagen Sverige

0701644428

hannes.borg@energiforetagen.se