Friluftsliv utan egen bil - hur gör vi Sveriges natur tillgänglig för fler?

Arrangör: Svenska Turistföreningen

Dag: 4/7 2022, 10:00–10:45

Typ: Samtal

Ämnesområde: Infrastruktur/kommunikationer

Ämnesområde 2: Besöksnäring

Språk: Svenska

Plats: Annan plats

Platsbeskrivning: Samling vid Kruttornet, Fiskarplan

Idag är det ofta svårt att ta sig till friluftslivet utan egen bil. Bättre hälsa, mindre utsläpp, minskade samhällsklyftor och det ökande naturintresset är några av argumenten för en bättre kollektivtrafik till naturen. Men hur kan vi göra det enklare att resa kollektivt till friluftslivet?
Medverkande: Maria Ros Hjelm, Generalsekreterare/vd, Svenska Turistföreningen
Jesper Taube, Vice generalsekreterare, Svenska Turistföreningen
Jenny Engström, Presschef, Svenska Turistföreningen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.svenskaturistforeningen.se

Daniel Skog

Hållbarhetsansvarig

Svenska Turistföreningen STF

0720-923414

daniel.skog@stfturist.se