Cybersäkerhet, är Sverige förberett för att stå emot en attack?

Arrangör: Dagens industri, Microsoft

Dag: 5/7 2022, 14:15–15:00

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Ämnesområde 2: Infrastruktur/kommunikationer

Språk: Svenska

Plats: Donnersgatan 2.2

Platsbeskrivning: Di Digitals Arena

Tiden då det fysiska och det digitala var avskilda är förbi. Cybersäkerhet är en central komponent i varje samhälle, men hur ligger Sverige till? Vilken motståndskraft har Sverige mot olika typer av hot mot vår digitala infrastruktur? Vilken strategi är rätt väg framåt för ett cybersäkrat Sverige?
Medverkande: Oscar Jonsson, forskare, Försvarshögskolan
Sandra Elvin, National Security Officer, Microsoft
Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten
Åke Holmgren, chef avdelningen för cybersäkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Marcus Murray, grundare, Trusec Group

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Thomas Danielsson

konceptchef

Dagens industri

072-5502402

thomas.danielsson@di.se

Johanna Holmudd

projektledare

Dagens industri

070 003 36 51

johanna.holmudd@di.se