Nöten alla vill knäcka – hur:et i social hållbarhet

Arrangör: Brunswick Real Estate, Fråga Lou AB

Dag: 4/7 2022, 14:00–15:00

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Byggande

Språk: Svenska

Plats: S:t Hansgatan 24

Platsbeskrivning: Innergården vid Vår Fru

Även om social hållbarhet numera har blivit en hygienfaktor saknas en vedertagen modell för hur arbetet ska bedrivas. Vilka modeller är relevanta och framgångsrika? Hur förhåller sig teorin till praktiken? Hur vänder vi konkurrens till samarbete? Vad är målet med det sociala hållbarhetsarbetet
Medverkande: Atusa Rezai, Social hållbarhetschef, Brunswick Real Estate
Nickie Excellie, Hållbarhetschef, Alecta Fastigheter
Emma Weman, Hållbarhetschef, Hemsö Fastighets AB
Rebecca Rubin, Social hållbarhetschef, Sveafastigheter
Sara Svedjedal (moderator), Brunswick Real Estate

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Sara Svedjedal

Investments

Brunswick Real Estate

Sara.Svedjedal@brunswickrealestate.com

Linda Lagerdahl

Partner

Fråga Lou AB

linda@fragalou.se