Dåtidens, nutidens och framtidens viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågor

Arrangör: Reform Society, Janssen, Nollvision cancer, Roche, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Sjukhusläkarna

Dag: 3/7 2022, 17:00–21:00

Typ: Träffpunkt

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café

Platsbeskrivning: Folkhälsodalen

Hur skapar vi förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård? Vilka möjligheter innebär precisionsmedicin, utökade patienträttigheter, användandet av hälsodata och utvecklingen av life science?

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga , Toalett tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: https://almedalsveckanplay.info/64132

Förtäring: Ja

https://www.folkhalsodalen.se/

Anne Carlsson

Reform Society

070-522 25 65

anne.carlsson@reformsociety.se

Kim Nilke Nordlund

Reform Society

072-396 52 51

kim.nilkenordlund@reformsociety.se