Gå till jobbet i metaverse – om framtidens arbetsliv i en digital värld

Arrangör: Meta

Dag: 5/7 2022, 08:15–09:00

Typ: Debatt/panelsamtal

Ämnesområde: Sysselsättning/arbetsmarknad

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen 8, Almedalens Hotell

Platsbeskrivning: Villa Alma

Pandemin bidrog till att omställningen till ett ännu mer digitalt liv snabbades på – rejält. Distansarbeten, hybridmöten och en allt mer flytande gräns kring var vi är när vi är på jobbet blev vardag. Vilka möjligheter och utmaningar ger den nya tekniken oss?
Medverkande: Sam Rihani, Sverigechef, Meta
Katarina Berg, HR-chef, Spotify
Mikael Sjöberg, Kanslichef, TCO
Alireza Akhondi, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, C
Frida Boisen, Moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.facebook.com

Jessica Lindoff

Meta