Har alla rätt till en säker arbetsplats?

Arrangör: Ramudden AB

Dag: 2/7 2018, 10:00–11:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Infrastruktur

Ämnesområde 2: Byggande

Språk: Svenska

Plats: Nygatan 1

Platsbeskrivning:

Senaste 10 åren har fler än 400 personer omkommit i arbetsrelaterade olyckor. Flera tusen skadas varje år. Hur många av dessa hade kunnat förhindrats genom bättre efterlevnad av befintligt regelverk? Hur ser säkerhetsarbetet kring arbetsplatser ut idag och hur kan vi i framtiden minska olyckorna?
Medverkande: Hans-Olov Blom, CEO, Ramudden AB
Mats Jönsson, Mångårig ledare, Byggbranschen
Mats "Byggmatte" Karlsson, Bygglov
Kajsa Hessel, ordförande, Byggcheferna
Jessica Roswall, Riksdagsledamot, Moderaternas Arbetsmarknadsutskott
Pär Johansson, Intervju
Jan Scherman, Intervju
Berndt Jonsson, Regionchef, Sveriges byggindustrier
Bengt Jönsson, Moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.ramudden.se

Jennifer Pierre

Ramudden AB

0761-354456

jennifer.pierre@ramudden.se

Sten Bramwall

Ramudden AB

0703-430943

sten.bramwall@ramudden.se