Tillbaka till jobbet - hur vänder vi trenden av ökad psykisk ohälsa?

Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter

Dag: 3/7 2018, 17:30–18:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Platsbeskrivning:

Idag kan 46 procent av alla sjukskrivningar kopplas till psykisk ohälsa, en ökning med 127 procent sedan 2011. Detta är en ohållbar situation och en negativ trend som vi tillsammans måste vända. Hur vi organiserar den nära vården och använder olika professionernas kompetenser kommer bli avgörande.
Medverkande: Lena-Karin Erlandsson, Lektor och docent i Arbetsterapi, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad
Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter
Kerstin Evelius, Nationell samordnare psykisk hälsa
Jimmie Trevett, Förbundsordförande med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, Riksförbundet för Mental och Social Hälsa
Anna-Lena Sörenson, Vice ordförande, (S), Socialutskottet
Emma Spak, Samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting
Helena, Paues, Moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

https://www.arbetsterapeuterna.se

Ulf Lundberg

Kommunikationsstrateg

Sveriges Arbetsterapeuter

08-50748862

ulf.lundberg@arbetsterapeuterna.se

Martin Östberg

Biträdande kanslichef

Sveriges Arbetsterapeuter

08-50748845

martin.ostberg@arbetsterapeuterna.se