Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt arbetsliv utifrån olika perspektiv?

Arrangör: Fysioterapeuterna

Dag: 3/7 2018, 08:00–09:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Sysselsättning/arbetsmarknad

Ämnesområde 2: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Platsbeskrivning: Fysiken

Vi spenderar större delen av våra vuxna liv som yrkesverksamma och större delen av vår vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det av yttersta vikt med ett hållbart arbetsliv men hur skapar vi ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för alla utifrån olika perspektiv?
Medverkande: Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Charlotte Wåhlin, med. dr ergonom, leg. fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare, Institutet för Stressmedicin Göteborg
Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, (m)
Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala, (s)
Emma Spak, samordnare, SKL

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

https://www.fysioterapeuterna.se/

Frida Eriksson

Fysioterapeuterna

0727-281528

frida.eriksson@fysioterapeuterna.se