Framgångsfaktorer för utveckling av attraktiva stadsdelar

Arrangör: Juni Strategi & Analys

Dag: 4/7 2018, 15:20–15:50

Typ: Samtal

Ämnesområde: Byggande

Språk: Svenska

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Platsbeskrivning: Ala/ Greenroom

Vår omvärld förändras i snabb takt och vi måste tänka utanför boxen när vi planerar och kommunicerar kring morgondagens samhälle. Vilka är metoderna och arbetssätten som möjliggör ett framtidsperspektiv?
Medverkande: Sanna Edling, Projektchef Mälarporten & Västerås Resecentrum, Västerås Stad
Helena Lundberg, Marknadschef, Huddinge kommun

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.junistrategi.se

Madeleine Eneskjöld

Juni Strategi & Analys

0703-321253