Så blir Sverige Europas hetaste industriland

Arrangör: Vattenfall

Dag: 3/7 2018, 15:00–16:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Energi

Språk: Svenska

Plats: Mellangatan 9

Platsbeskrivning: Energihuset

Med lågt elpris, god tillgång till förnybar el, stabila politiska förhållanden och ett gott innovationsklimat har Sverige unika förutsättningar för att bli ledande i att attrahera internationell energiintensiv industri. Vad behövs för att det ska hända?
Medverkande: Jennie Nilsson, ordförande i näringsutskottet, (S)
Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall
Ulla Sandborgh, GD, Svenska Kraftnät
Christoffer Svanberg, Marknadschef, Node Pole
Ulrika Cederskog-Sundling, vice VD, Business Sweden, Invest
Mats Gustavsson, Energidirektör, Boliden
Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva
Ishtar Touailat, Innovationschef, Tieto
Willy Silberstein, Moderator, fd journalist
Monica Nordlund, Kommunikationsansvarig vattenkraft, moderator-sidekick, Vattenfall

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://vattenfall.se/almedalen

Förtäring: Nej

https://vattenfall.se/almedalen

Cecilia Tärnström

Vattenfall

0705-395911

cecilia.tarnstrom@vattenfall.com

Michelle von Gyllenpalm

Vattenfall

0705-316311

michelle.vongyllenpalm@vattenfall.com