Digitalisering – hur ska näringslivet klara kompetensförsörjningen?

Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Dag: 2/7 2018, 09:50–10:20

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Digitalisering

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 12

Platsbeskrivning:

Det hänger på kompetensförsörjningen om företagen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. Men räcker företagens probleminsikt, strategier och planer? Är utbildarnas utbud rätt? Och hur ska framtidens modeller för livslångt lärande se ut?
Medverkande: Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Darja Isaksson, ledamot, regeringens Digitaliseringsråd
Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen
Jonas Wettergren, Vice President People & Organisation, Combient

Grönt evenemang: Ja

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.iva.se

Jan Westberg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadem

070-458 44 91

Jan.westberg@iva.se