Hjälpa eller stjälpa – så blir den nya kömiljarden

Arrangör: Sirona AB

Dag: 1/7 2019, 17:00–18:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Platsbeskrivning: Bryggarsalen

Väntetiderna ökar i Sverige. Det nya politiska styret har tillkännagett en ny kömiljard. Tidigare kömiljard gav kortare väntetider men också oönskade effekter på den vård som inte omfattades av insatsen. Hur ska den nya kömiljarden utformas för att säkra tillgänglig, preventiv och jämlik vård?
Medverkande: Tobias Petrini, Moderator, Sirona AB
Göran Stiernstedt, Statlig utredare
Karin Båtelson, 1:a vice ordförande i Sveriges Läkarförbund och, ordförande i Sjukhusläkarna
Harald Grönqvist, Samordnare, SKL
Sara Riggare, Spetspatient
Levi Siljemyr, ansvarig för regiongemensam produktionsstyrning, VGR, Västra Götalandsregionen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.sironagroup.se

Maria Ekman

Kontorschef

Sirona AB

maria.ekman@sironagroup.se

Britta Stenson

Senior konsult

Sirona AB

britta.stenson@sironagroup.se