Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt?

Arrangör: Försvarsmakten, Säkerhetspolisen

Dag: 1/7 2019, 16:45–17:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem

Platsbeskrivning: Soldathemmet

Utvecklingen i omvärlden påverkar Sveriges säkerhet. Hoten har blivit svårare att identifiera och mer komplicerade att hantera.
Hur ska vi förebygga, upptäcka och motverka hot i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt?
Medverkande: Lena Hallin, C MUST, Försvarsmakten
Klas Friberg, Generaldirektör, Säkerhetspolisen
Annika Nordgren Christensen, Moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://forsvarsmakten.se/almedalen

Förtäring: Ja

http://Forsvarsmakten.se

Karin Lorentzson

Försvarsmakten