Vem ska försvara Sverige? – plikt och frivillighet i totalförsvaret

Arrangör: Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Dag: 2/7 2019, 13:00–13:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem

Platsbeskrivning: Soldathemmet

Personalen är gränssättande för totalförsvaret. När planeringen nu går framåt blir frågan vilka det är som ska tjänstgöra i det militära och civila försvaret? Värnpliktsutbildningen har återaktiverats men civilplikten är vilande - vad behövs för att få rätt person på plats i ett nytt totalförsvar?
Medverkande: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten
Dan Eliasson, Generaldirektör, MSB
Annika Nordgren Christensen, Moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://forsvarsmakten.se/almedalen

Förtäring: Ja

https://www.forsvarsmakten.se

https://www.msb.se

Karin Lorentzson

Försvarsmakten