Varför används inte biobanksprov oftare för att förbättra folkhälsan?

Arrangör: Uppsala Universitet

Dag: 4/7 2019, 11:00–12:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: Sal B23

Användande av biologiska prov och hälsodata är en förutsättning för att ta fram ny kunskap om orsaker till sjukdomar, nya screeningmetoder, och förbättrad diagnostik så att rätt individ får rätt behandling. Sverige har unika möjligheter för forskning inom detta område. Varför tillvaratas inte denna?
Medverkande: Eva Tiensuu Janson, Professor, moderator, Uppsala Universitet
Sonja Eaker Fält, Orförande beredningsgruppen, Biobank Sverige
Karolina Antonov, Analyschef, Läkemedelsindustriföreningen
Eskil Degsell, Närståenderepresentant, Svenska Hjärntumörföreningen
Beata Ferencz, Närståenderepresentant, Riksförbundet sällsynta diagnoser
Anders Lönnberg, Ordförande, Nationella samordningsgruppen för Life Sciences
Beatrice Melin, Professor, Umeå Universitet

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen

Förtäring: Nej

http://www.uu.se/Almedalen

Eva Tiensuu Janson

Professor, Dekanus Medicinska fakulteten

Uppsal universitet