Trygghet och arbetsro i skolan – en rättighet för alla elever

Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Dag: 2/7 2019, 11:30–12:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Utbildning

Språk: Svenska

Plats: Hamnplan, H231

Platsbeskrivning: Skolgården

Alla elever med funktionsnedsättning känner inte sig trygga i skolan. Oro och trygghet påverkar deras arbetsro och många känner sig stressade av skolarbetet. Vad tycker egentligen elever med funktionsnedsättning om sin skolsituation och vad behöver förändras?
Medverkande: Anton Lindvall, Med en bakgrund av lång skolfrånvaro, ambassadör, Hjärnkoll
Cajsa Helin Hollstrand, 1:e vice ordförande, Unga reumatiker
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, BEO
Gunilla Svantorp, Ordförande, Utbildningsutskottet (S)
Kristina Axén Ohlin, Andre vice ordförande, Utbildningsutskottet (M)
Jenny Nilsson, Barnombud, SPSM
Tove Söderqvist Dunkers, Samordnare barnpanel, SPSM
Fredrik Malmberg, Moderator/generaldirektör, SPSM

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.facebook.com/SPSMsverige/

Förtäring: Nej

http://www.spsm.se/almedalen

Emelie Hedberg

Projektledare

SPSM

0703-785877

emelie.hedberg@spsm.se

Erika Bergman

Pressekreterare

SPSM

0705-770883

erika.bergman@spsm.se