Behöver energiöverenskommelsen utvidgas till fler sektorer?

Arrangör: Dagens industri, Fortum

Dag: 3/7 2019, 16:00–17:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen 4.3

Platsbeskrivning: Dagens industri - Energidagen

För att nå ett fossilfritt samhälle krävs en massiv elektrifiering av bland annat transporter och industrin. Men olika branscher har egna regleringar. Ytterst står svensk konkurrenskraft på spel - så hur får vi alla delar av samhället att samverka? Behövs en ny, utvidgad energiöverenskommelse?
Medverkande: Per Langer, vd, Fortum Sverige
Maria Sunér Fleming, energiexpert, Svenskt Näringsliv
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Björn Aronsson, verksamhetschef, Vätgas Sverige
Malin Strand, Policy Expert, Fossilfritt Sverige
Jenny Stiernstedt, reporter, Dagens industri

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://energidagen.di.se

Kristian Sylwan

Dagens industri

kristian.sylwan@di.se